Thông Tin Tiền Thưởng

Là thành viên của Casino HappyLuke, bạn sẽ có nhiều cơ hội để nhận được Tiền thưởng Casino. Chúng tôi cung cấp các loại tiền thưởng, bao gồm cả tiền thưởng khi nạp tiền lần đầu tiên, tiền thưởng khi nạp lại tiền và tiền miễn phí (Tiền thưởng khóa).

1. Tiền thưởng nạp tiền lần đầu
HappyLuke Casino tặng tất cả các thành viên khoản tiền thưởng khi nạp tiền lần đầu tiên. Ví dụ: ". Tiền gửi lên đến €100 và nhận được 100% tiền thưởng." Để nhận được tiền thưởng này, bạn sẽ cần phải thực hiện một khoản tiền gửi vào tài khoản Casino của bạn, tiền thưởng của bạn sẽ được cập nhật ngay lập tức và doanh thu cần trải qua 40 lần tiền thưởng.

2. Tiền thưởng nạp tiền
Nếu bạn có một khoản tiền thưởng khi hoạt động nạp lại tiền nó sẽ hiển thị như một CÚP TIỀN THƯỞNG bên dưới số dư tài khoản của bạn trên tất cả các trang. Tiền thưởng khi nạp lại tiền thường dựa trên cùng một nguyên tắc như tiền thưởng khi gửi tiền lần đầu tiên, nói cách khác khi bạn gửi một số tiền nhất định, bạn sẽ nhận được tiền thưởng bằng tiền mặt với tỷ lệ phần trăm trên số tiền gửi. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cung cấp tiền thưởng cố định, ví dụ như tiền gửi là € 20- sẽ nhận được €10 tiền thưởng.

Các khoản tiền thưởng khi nạp lại tiền sẽ được thông báo trên trang web và thông qua các bản tin. Tiền thưởng khi nạp lại tiền có thể thay đổi, nếu các điều khoản và điều kiện được hiển thị cùng với tiền thưởng. Nếu không có điều khoản và điều kiện cụ thể kèm theo, chúng tôi dùng các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của tiền thưởng.

3. Tiền thưởng miễn phí (Tiền thưởng Khóa)
Tiền thưởng miễn phí (Tiền thưởng Khóa) tiền thưởng được đưa ra bởi HappyLuke Casino cho người chơi ngẫu nhiên vào những thời điểm không xác định trong suốt cả năm. Tiền thưởng miễn phí (Tiền thưởng Khóa) là một khoản tiền thưởng rang buộc với một trò chơi cụ thể hoặc thể loại trò chơi. Một khi tiền thưởng này đã được nhận chúng tôi sẽ đăng một popup hiển thị các trò chơi với tiền thưởng hợp lệ. Chúng có thể thay đổi về số lượng và tần số và thường sẽ được thông báo qua email, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn có một địa chỉ email hợp lệ được cập nhật, do đó bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chương trình khuyến mãi nào của chúng tôi tại Casino.

Mỗi số tiền thưởng miễn phí (Tiền thưởng khóa) tiền thưởng có thể giải phóng để tăng lên đến 20 lần so với tiền thưởng nhận được. Bạn có thể giải phóng vốn cho mỗi tiền thưởng cụ thể nhận được dưới nút thông tin tiền thưởng trên tài khoản của bạn.


Quy tắc tiền thưởng
Tiền thưởng rất dễ hiểu: Số dư tài khoản của bạn được phân chia giữa tiền thật của bạn mà bạn có thể rút ra ngay lập tức, và tiền thưởng của bạn bị khóa trong một khoảng thời gian cho đến khi bạn đáp ứng các tiêu chí tiền thưởng bình thường. Tiền thưởng của bạn sẽ trở thành tiền thật như bạn chơi, và được thêm vào để cân bằng tiền thật của bạn ngay lập tức.

Trước khi bạn có thể rút tiền thưởng tiền mặt của bạn, bạn cần phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu đặt cược kèm theo tiền thưởng cụ thể mà bạn nhận được. Yêu cầu đặt cược tiêu chuẩn áp dụng cho các khoản tiền thưởng Casino là 40 lần số tiền thưởng nhận được, nhưng yêu cầu đặt cược có thể thay đổi khác nhau cho các trò chơi.

Sau đây là một danh sách các khoản đóng góp theo yêu cầu đặt cược cho từng loại trò chơi cá nhân:

Tỷ lệ phần trăm Thể loại game
100% Slot/Videoslots
40% Các game khác như Oasis Poker, Pontoon, Punto Banco và Caribbean Poker
15% Video Poker (tất cả các game)
15% Blackjack (tất cả các game)
15% Roulette (tất cả các game)
15% Baccarat (tất cả các game)
15% Sic Bo

Xin lưu ý rằng đặt cược tiền thật không bao gồm trong các tiêu chí doanh thu tiền thưởng.

Tiền thưởng sẽ hết hiệu lực sau 30 ngày nếu như chưa đạt đủ điều kiện của tiền thưởng.

Rút tiền
Trong trường hợp bạn thay đổi suy nghĩ và muốn hủy bỏ khoản tiền gửi và rút tiền của bạn trước khi bạn đáp ứng được yêu cầu đặt cược, điều quan trọng là bạn không được dùng tiền thưởng mà bạn nhận được. Chỉ cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ loại bỏ các khoản tiền thưởng và phê duyệt khoản rút tiền của bạn.

Nếu bạn không muốn tận dụng lợi thế của tiền thưởng, và không muốn dính tới bất kỳ yêu cầu đặt cược liên quan, theo cách ấy cho phép bạn có thể rút tiền thắng của bạn bất cứ lúc nào, bạn chỉ cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng ngay sau khi nhận được tiền thưởng và chúng tôi sẽ loại bỏ tiền thưởng ra khỏi tài khoản của bạn.Bạn có thể yêu cầu rút số tiền gửi của bạn mà không cần phải đáp ứng các yêu cầu đặt cược. Nếu bạn chọn điều này, bạn chỉ có thể rút số tiền mà bạn đã gửi mà không kích hoạt tiền thưởng dưới các điều khoản mà tiền thưởng phải được giữ lại. Ví dụ: Bạn gửi €20 và chúng tôi cung cấp cho bạn €20 tiền thưởng khi nạp tiền. Sau đó bạn có €40 trong tài khoản của bạn. Trước khi đạt được yêu cầu đặt cược (mà thường là 40 lần số tiền thưởng), bạn muốn rút khoản tiền gửi của bạn là (€20). Chúng tôi sẽ rút lại tiền thưởng và bất cứ tiền thắng cược trước khi chúng tôi có thể chấp nhận yêu cầu rút tiền của bạn. Nếu bạn đã đánh bạc một phần trên tổng số dư trên tài khoản của bạn, bạn chỉ có thể yêu cầu rút số tiền còn lại sau khi số tiền thưởng đã được trả lại cho HappyLuke.

--:--